top of page
De grote troeven van Alphatrad

De basis van dit succes steunt op drie belangrijke pijlers:

het dynamisme van onze medewerkers (meer dan 700), de rigoureuze manier van werken en de perfecte dienstverlening.

 

Onze belangrijkste troeven:

  • Alle talen, alle specialiteiten

  • kwaliteit

  • nauwgezetheid/degelijkheid

  • stiptheid

  • flexibiliteit (het vermogen ons aan te passen aan de wensen van de klant)

  • een goede prijs - kwaliteitsverhouding

  • * geen toeslag voor dringende of gespecialiseerde vertalingen

  • beschikbaarheid

  • Voor specifieke opdrachten werken we samen met Frankrijk, Spanje, Nederland, het Verenigd Koninkrijk, Italië en Senegal.

 

* Behalve voor vertalingen die af moeten zijn binnen een leveringstermijn waarvoor wij onze hele planning moeten aanpassen om hieraan voorrang te kunnen geven. Voor deze vertalingen rekenen wij een toeslag aan van 20 %.

Onze samenwerking met u

De coördinatie van de projecten is steeds in handen van Carine Segers, gedelegeerd bestuurder, die hierin wordt bijgestaan door Marnik Vos of een lid van haar team.

 

Vooraleer we een project beginnen, stellen we, indien de klant dit wenst, een werkvergadering voor tussen de klant en de coördinators om het dossier volledig te bestuderen. Deze vergadering laat ons toe termijnen af te spreken, het formaat van het einddocument te bepalen (de lay-out, enz.), budgetten overeen te komen of welk punt dan ook te verduidelijken voor het eigenlijke vertaalwerk begint.

Onze opvatting over vertalen

Alle vertalers in ons team vertalen uitsluitend naar hun moedertaal.

 

We werken op het ogenblik met een effectief van ongeveer 700 vertalers die gekozen zijn in functie van hun specialisatie en hun talencombinatie.

 

Elke vertaler werkt samen met een revisor met dezelfde specialisatie en dezelfde moedertaal.

 

We doen ons best om de terminologie te respecteren die eigen is aan de onderneming van de klant. Indien nodig zal de aangestelde coördinator tijdens het vertaalproces met de klant in contact treden om na te gaan of de passende woordenschat gebruikt wordt.

 

We zijn er ons van bewust dat vertalingen een belangrijke schakel vormen binnen een communicatief geheel en streven dan ook naar een strikte naleving van de vooropgestelde termijnen.

 

Elke vertaling wordt toevertrouwd aan één enkele vertaler, en dus niet aan een team, waardoor de totale coherentie in de vertaling gerespecteerd wordt. Teksten die vertaald worden door meerdere vertalers tegelijkertijd zijn immers nooit homogeen en dus ook niet voor 100% betrouwbaar.

 

Indien de klant een bijkomende herlezing wenst, naast de herlezingen die al door de vertalers en de coördinatoren werden uitgevoerd, zal deze gefactureerd worden in functie van de taal. Het Fins is bv. duurder dan het Italiaans.

bottom of page